مارال چرم لبخند ماندگار

جشنواره فروش تا 41% تخفیف

مدت زمان ارسال

مدت زمان ثبت صدور تا ارسال

یک ماه کاری می باشد.

هزینه صدور کارت

جهت صدور کارت ارسال به شعب 30 هزار تومان

صدور و ارسال درب منزل 65 هزار تومان

خدمات کارت VIP

قابلیت استفاده در تمامی شعب سراسر کشور